การฝึกอบรมพนักงานใหม่ในโรงงานย่อยชุนป่า

เวลาปล่อย: 2020-12-21 16:12:24  ฮิต: 10

เราเป็น   รับสมัครพนักงานใหม่ที่สาขาย่อยชุนบาร์บาเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวเองได้ตามความต้องการของพวกเขา  

ก่อน: การจัดตั้งสาขา

ต่อไป: No